Family

बैबाहिक जिबन कसरी सफल पार्ने ? Rev/Ps.Lazarus Thulung - NEPALI MESSAGE

Pastor Lazarus Thulung Message on Marriage and Family

बैबाबिक जिबनमा सम्बन्ध राम्रो बनाउने उपाय | Ps. Lazarus Thulung

विवाहमा समस्या आउनुकाे मख्य आठ ओटा काणहरू छन् II Pastor lazarus thulung II Nepali Sermon II

Ps. Lazarus Thulung | Biblical Message | About Family Part - II

Ps Lazarus Thulung - के तिमिले पढेका छैन - विवाह विछेद गर्ने के नगर्ने।

Share